Vyhledávání

Výkupy nemovitostí

  • Ve spolupráci se znaleckou kanceláří necháme vypracovat nezávislý odborný návrh kupní ceny nemovitosti v tržní výši
  • Posoudíme širší vztahy nabízené nemovitosti podle právního stavu zapsaného v katastru nemovitostí s ohledem na její prodejnost (věcná břemena, přístupy k nemovitosti, omezení vlastnického práva a.p.)
  • Provedeme výkup nemovitosti v hotovosti za dohodnutou cenu obratem po uzavření kupní smlouvy nebo zajistíme finanční hotovost formou bezúročné půjčky nebo vyplacením zálohy na kupní cenu
  • Zajistíme činnosti spojené s převodem nemovitosti : sepsání kupní smlouvy vč.advokátní či notářské úschovy, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, pomoc při sepsání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti včetně zajištění vypracování znaleckého posudku pro daňové účely a povinného PENB
  • Zajistíme oddlužení a pomoc při exekučním řízení